Zpráva o činnosti katedry germanistiky v roce 2011

1. Výzkumné pracoviště: Arbeitsstelle für deutschmärische Literatur: probíhající výzkumné projekty:

- heuristika/základní výzkum:

Doplňování databanky německých moravských autorů,
příprava 3. dílu slovníku moravských německých autorů,
výzkum olomouckých německých novin a časopisů,
výzkum starších vrstev moravské německé literatury a jazyka

- zapojení tématiky výzkumu do grantů (GAČR, VZ, IGA – viz dále)

- osvěta/širší publikum:

Toulky německou literární Olomoucí (základní výzkum, příprava výstavy a ukončení autorských prací na katalogu výstavy), cyklus pořadů pro český rozhlas Olomouc (viz),
autorská čtení (viz)

- literárně-historické a interpretační vytěžení materiálu:

vznikající monografie, články o jednotlivých významných moravských německy píšících autorech – disertační a jiné práce (viz publikace)

 

2. Granty/výzkumné projekty:

Koncepty modernity v moravské německé kultuře 1871-1939
GAČR P406/10/0948

Podíl na výzkumném záměru Morava a svět
MŠMT ČR (2007-2013)

Evropský rozměr moravské německé literatury
IGA FF_2011_023

 

3. Rozvojové programy, strukturální fondy

Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften
Volkswagenstiftung (2009-2012)

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu „němčina jako jazyk humanitních věd“
ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0320

 

4. Programy mezinárodní spolupráce:

- Erasmus/Soktrates (16 výjezdů, 6 příjezdů)

- GIP (Germanistische Institutspartnerschaft) s TU Dresden. DAAD (6 výjezdů, programová spolupráce)

- Admoni-Program DAAD: Společné doktorandské studium (KG FF UP, Univ. Kostnice, KG FF UK, KG FF MU, Universzita Vroclav, 2 doktorandská stipendia pro UP)

- Internacionální doktorandský seminář Olomouc-Vídeň, červen 2011 s podporou Aktion

 

5. Uspořádané mezinárodní konference

„Regionalforschung zur Literatur der Moderne“, Olomouc 2.-4.6.2011

„Amici amico III“ Internacionální konference k 80. narozeninám prof. Václavka, 13.5.2011

 

6. Publikace

6.1. Monografie v jiných nakladatelstvích:

RINAS, Karsten (2011) Sprache, Stil und starke Sprüche. Bastian Sick und seine Kritiker. Darmstadt: Lambert Schneider/WBG.

6.2. Vlastní publikace (knižní řady): Beiträge zur deutschmährischen Literatur.
Almut Todorow, Manfred Weinberg: Prag als Topos der Literatur. Beiträge zur deutschmährischen Literatur, Bd. 16, Univerzita Palackého Olomouc 2011, S. 17-30 (234), ISBN 978-80-244-2752-2.

Fiala-Fuerst, Ingeborg/Czmero, Jaromír (Hrsg): Amici amico III. Festschrift für Ludvík Václavek. Beitraege zur deutschmaehrischen Literatur, Band 17, Univerzita Palackého Olomouc 2011, S. 518. ISBN 978-80-244-2704-1

Soňa Černá, Christoph Fassbender: Verzeichnis der Entstehungs- und Aufbewahrungsorte der Literatur des deutschen Mittelalters in Tschechien. Beiträge, Band 18, 2011, ISBN 978-80-244-2728-7, 200 S.

Fialová-Fürstová, Ingeborg: Kurze Geschichte der deutschmährischen Literatur. Beiträge, Band 19, 2011, ISBN 978-80-244-2851-2, 112 S.

Jiří Černý, Soňa Černá, Pavlína Kleiberová: Glaidt, Hubmaier, Spittelmaier. Tři texty mikulovských novokřtěnců. Beitraege, Band 20, ISBN 978-80-244-2863-5. 160 s.

Pro 2012 se připravuje vydání disertací Milana Horňáčka, Lukáše Motyčky a habilitace Joerga Krappmanna v renomovaných německých nakladatelstvích. Vydavatelské smlouvy už jsou sepsány.

6.3. Články relevantní pro RIV – souhrnný počet 34

6.4. Konference „s vyžádanými referáty“: 18

6.5. Přednášky na zahraničních univerzitách: 1

 

7. Hostující profesoři

28.3. Konrad Liessmann (Vídeň)

13.-16. 10. Tina Lahl (Duesseldorf)

5.-9.10. Nina Hable (Wien)

10.10. Věra Hoeppnerová (Praha)

12.-16.10. Christine Lahl (Kolín n R.)

17.-21.10. Alexander Glunde (Gersfeld)

31.10. – 11.11. Diether Krywalski (Mnichov)

1.12. Jiřina Malá (Brno)

 

8. Popularizace výzkumu/aktivity pro širší veřejnost

8.1. Autorská čtení aj

22.2. autorské čtení Tina Stroheker (Mnichov)

13.4. autorské čtení: Klaus Johann/Vera Schneider: Johannes Urzidil – Lesebuch

5.5. Manfred Schroeder (Verein fuer Pflege der deutschen Sprache)

25.6. setkání alumnů/absolventů oboru germanistika na FF UP

28.6. návštěva německého velvyslance na KG a UP

27.9. Udělení čestného doktorátu germanistovi Prof. Helmutu Glueckovi

12.10. autorské čtení : Helmut Achleitner (Vídeň)

17.10. autorské čtení: Detlef Berentzen (Berlin) – současně natočil rozhlasový pořad o Arbeitsstelle k vysílání ve SWR3

17.11. slavnostní setkání studentů a učitelů germanistiky k výročí 17. listopadu

8.2. Rozhlasové pořady související tématicky s činností Arbeitsstelle

Jak to vidí dandy. Pásmo ukázek ze satirického románu Richarda von Schaukala Život a názory pana Andrease z Balthesserů. Připravil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (vysíláno 31. 12. 2011)

Friedrich Torberg: Teta Joleschová, výběr z textu. Připravila Imgeborg Fialová. Český rozhlas 3 Vltava (vysíláno 31.12.2011)

Německá Olomouc 1/5. Olomoucký vypravěč Julius Krick. Připravil Lukáš Motyčka. RežieMichal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (ausgestrahlt am 7. 11. 2011)

Německá Olomouc 5/5. Gertrude Groag, senzitívní básnířka Terezínského ghetta. Připravil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (ausgestrahlt am 11. 11. 2011)

Hrdinová, Eva Maria/ Werbová, Marie/ Motyčka, Lukáš: Kdopak by se překladu bál?! Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011.

Franz Spunda. Z Moravy na horu Athos a zpátky. Literárně vzpomínkové pásmo na olomouckého německého prozaika Franze Spundu (1890 – 1963), doplněný o rozhovor s jeho synem Christophem žijícím ve Vídni. Připravil a ukázky přeložil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011.

Langmann, Phillip: Nehoda. Připravil a přeložil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. [Übersetzung der Geschichte Der Unfall für den Tschechischen Rundfunk Český rozhlas Vltava

Profesor Ludvík Václavek osmdesátiletý. Portrét jedné z nejvýraznějších osobností naší současné germanistiky. Připravili Lukáš Motyčka a Jan Sulovský. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (Vysíláno v premiéře 1. května 2011.)

Olomoučtí němečtí básníci. Pětice portrétů autorů spjatých s německou Olomoucí. Uvedeno v rámci Roku německého jazyka. Připravil a slovem provází Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (Vysíláno v premiéře 28. března 2011 – 1. dubna 2011.)

Schriftsteller unter den Soldaten. In: Olmützer Blätter. Heimatzeitung der Olmützer und Mittelmährer. 59. Jg. (Juli/August 2011), Folge 7/8, S. 78-80. (Mitautorin: Veronika Opletalová)

8.3. Ohlasy v Žurnálu

ročník 20

O němčině jako o jazyku vědy: Diskuse mezi německými vědci a politiky

In: Žurnál UP, č. 13, 28. ledna 2011, s. 3, 4 (rubrika Události, autor Prof. I. Fialová)

Olomoučtí germanisté spolupracují na rozhlasovém projektu ČRo3 Vltava

In: Žurnál UP, č. 14, 11. února 2011, s. 3 (rubrika Události, autor Mgr. V. Opletalová)

Ludvík Václavek jubilující (nejen) na vlnách Českého rozhlasu

In: Žurnál UP, č. 24, 22. dubna 2011, s. 4 (rubrika Univerzitní pracoviště informují, autoři J. Sulovský – ČRo Olomouc a Mgr. V. Opletalová)

Panu profesoru PhDr. Ludvíku Václavkovi, CSc

In: Žurnál UP, č. 25, 6. května 2011, s. 7 (rubrika Jubilea, autor Prof. J. Macháček)

Obrazem: Oslava narozenin profesora Ludvíka Václavka

In: Žurnál UP, č. 28, 3. června 2011, s. 4 (rubrika Univerzitní pracoviště informují, autor Mgr. V. Opletalová)

ročník 21

Univerzitu navštívil velvyslanec Spolkové republiky Německo

In: Žurnál UP, č. 1, 16. září 2011, s. 9 (rubrika Univerzitní léto, autor –map-)

Čestný doktorát Univerzity Palackého obdržel významný lingvista Prof. Helmut Glück

In: Žurnál UP, č. 2, 30. září 2011, s. 1, 5, 9 (autor -lsk-, -red-)

Německý rozhlas natáčel na UP pořad o olomoucké germanistice

In: Žurnál UP, č. 6, 4. listopadu 2011, s. 2 (rubrika Události, autor Mgr. L. Motyčka, Ph.D.)

Absolventi olomoucké germanistiky získali prestižní navazující stipendium DAAD

In: Žurnál UP, č. 6, 4. listopadu 2011, s. 8 (Studentská rubrika, autor. Mgr. V. Opletalová)

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: