Členové

Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.

Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D. odborná asistentka
Mgr. Michaela Kaňovská, Ph.D.
funkce
odborná asistentka
telefon
585 633 210
e-mail
adresa
Místnost: 3.08,Kateřinská 653/17,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Ve zkouškovém období:

středa 31.5. 11-12

středa 7.6. 10-11

čtvrtek 15.6. 9-10

úterý 20.6. a 27.6. 11-12

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Návrhy témat bakalářských diplomových prací

1. Phraseologie in einem belletristischen Text (Prosa/Drama) bzw. in einer Gedichtsammlung   oder in einer journalistischen Textsorte – Typen von Phrasemen und die Art ihrer Verwendung (normal oder modifiziert).

2. Phraseologie in Fachtexten der Geisteswissenschaften (Typen von Phrasemen und ihre Funktionen).

3. Vergleich eines phraseologischen Feldes im Deutschen und im Tschechischen.

4. Übersetzung von Phrasemen in einem belletristischen Text (oder in einem Sachtext).

5. Valenzrealisierung in Texten (eines bestimmten Funktionalstils bzw. Kommunikations-bereichs).

 

Návrhy témat magisterských diplomových prací

1. Ein lexikalisches oder funktional-semantisches Feld in einem belletristischen Werk oder in einer Textsorte eines anderen Kommunikationsbereichs/Funktionalstils (z.B. Vergleich der Realisierung eines Feldes in zwei Werken / im Original und seiner Übersetzung).

2. Helvetismen in den Texten der Massenmedien.

3. Stilistische Funktionen von Phrasemen in einem belletristischen Werk.

4. Die Textsorten der heutigen oder älteren (mährisch-deutschen) Zeitungen: die sprachlichen Mittel der Realisierung ihrer Funktionen.

5. Schlagzeilen der Zeitungstexte (sprachliche Mittel der Realisierung ihrer Kontaktfunktion –Phraseologie, Emotionen, Syntax, ...; Beziehung zum Haupttext; deutsch-tschechischer Vergleich).

Publikace

Zur Übersetzung von Phrasemen. In: Korčáková, Jana / Beyer, Jürgen (Hrsg.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus 2003, S. 261‒281.

Übersetzung als (Beleg-)Quelle von zielsprachlichen Äquivalenten ausgangssprachlicher phraseologischer Einheiten. In: Adamcová, Lívia (Hrsg.): Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. Vorträge der 11. Jahrestagung der GESUS in Bratislava. München: Lincom Europa, 2004 (= Edition Linguistik 49), S. 163‒174.

K cizojazyčným protějškům frazémů. In: Pořízka, Petr / Polách, Vladimír. P. (eds.): Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.‒15. května 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 181‒187.

Soziolinguistik. Eine Einführung. Studijní texty pro distanční studium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

Phraseme als Mittel der Personencharakterisierung im Dramentext. In: Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana (eds.): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 109‒114.

Wann vergeht einem Hören und Sehen? In: Pallová, Marta (Hrsg.): Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomouc, 25. 4. 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, S. 229‒238. (CD-ROM)

Form und Bedeutung der Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts und in heutigen Wörterbüchern. In: Spáčilová, Libuše / Gunsenheimer, Birgit (Hrsg.) (2008): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. Olomouc: Univerzita Palackého, S. 69‒88.

Phraseme im Text und im Wörterbuch. Zur Phrasemverwendung in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts. In: Vomáčková, Olga / Dömischová, Ivona / Kubica, Jan (Hrsg.): Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, S. 173‒187.

„Ich hab dir ja schon erzählt den Witz.“ Die Ausklammerung in der deutschen Gegenwartssprache. In: SGUNschrift. Zeitschrift des Tschechischen Germanisten- und Deutschlehrerverbands 2009, 4, S. 6‒10.

Phraseme in den Schlagzeilen einer Online-Zeitung. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Studia Germanistica 2009, 4,  S. 27‒44.

Phraseme in den Schlagzeilen der österreichischen Online-Nachrichtenmedien. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Studia Germanistica  2009, 5,  S. 31‒49.

Stilistische Funktionen der Phraseme in einem Leitartikel des Mährischen Tagblatts (1880). In: Ondráková, Jana / Beyer, Jürgen / Besedová, Petra (Hrsg.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Bd. IV, Sektion Linguistik. Sammelband der internationalen Konferenz II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage „Traditionen und Perspektiven des Deutschunterrichts (DaF) in der Europäischen Union“, Hradec Králové 29. ‒ 31. 10. 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, S. 64‒76. (CD-ROM)

Emotionen in den Schlagzeilen. Nordkorea meldet „erfolgreichen Atomtest“ – KLDR vyděsila svět jaderným testem. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Studia Germanistica  2010, 6,  S. 199‒213. (společně se Zdenkou Křížkovou)

Übersetzung als (Beleg-) Quelle von zielsprachlichen Äquivalenten ausgangssprachlicher Phraseme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. (monografie vydaná s finanční podporou Prof. Dipl.-Ing. Friedricha Nathera, č. 99 21 31 31)

Phraseme als Mittel der Personencharakterisierung im Dramentext. In: Fiala-Fürst, Ingeborg / Czmero, Jaromír (Hrsg.): Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, S. 219‒241.

Phraseme mit der Komponente Hand im literarischen Text. In: Dömischová, Ivona (Hrsg.): Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. Vědecký recenzovaný sborník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, S. 226‒232. (CD-ROM)

Překlad komunikativních frazémů v beletristickém textu. In: Beníšková, Blanka / Culková, Věra (eds.): Lingvodiverzita a multikulturalismus. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, s. 139‒147.

Die Zwillingsformeln in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. Neue Folge 19/1‒2. Praha: Lidové noviny, 2011, S. 117‒146.

„Individuelle“ phraseologische Übersetzungsäquivalente im belletristischen Text. In: Rykalová, Gabriela / Vaňková, Lenka (Hrsg.): Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun EU, 2011, S. 35‒45.

Recenze monografie Vachková, Marie: Das große akademische Wörterbuch Deutsch-Tschechisch. Ein erster Werkstattbericht. Frankfurt a. M.: Peter Lang 2011, 198 Seiten, ISBN 978-3-631-60567-7. In: BBGN 16, 2011, 1‒2, S. 203‒206.

Funktionen satzwertiger Phraseme im belletristischen Text. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová, Gabriela (Hrsg.): Perspektiven der Textanalyse. Tübingen: Stauffenburg, 2012, S. 69‒85.

Die deutsche Sprache als „Mittel zum edelsten Zweck“. Zur Funktion der Phraseme im Leitartikel. In: Vomáčková, Olga / Bohuš, Marek (Hrsg.): Tschechien: das Land, in dem Deutsch zu Hause ist. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, S. 62‒74. (CD-ROM)

Sprichwörter in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Studia Germanistica 2012, 11,  S. 47‒59.

Verwendung von Phrasemen in der argumentativen Struktur des Leitartikels. In: Ference, Anja Edith / Spáčilová, Libuše (Hrsg.): Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2013, S. 31‒48.

Leitartikel des Mährischen Tagblatts als Belegquelle für historische Phraseographie. In: Bergerová, Hana / Schmidt, Marek / Schuppener, Georg (Hrsg.): Lexikologie und Lexikografie – Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 7. Ústí n. L.: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, S. 67‒86.

Emotionalität in den innenpolitischen Leitartikeln des Mährischen Tagblatts. In: Vaňková, Lenka (Hrsg.): Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg, 2014, S. 181‒199.

Phraseme als Mittel der Rahmung in den Leitartikeln des Mährischen Tabglatts. In: Kusová, Jana / Malechová, Magdalena / Vodrážková, Lenka (Hrsg.): Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2015, S. 103‒125.

 
Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 19. 9. 17, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: