Členové

Mgr. Jiří Černý

Mgr. Jiří Černý asistent
Mgr. Jiří Černý
funkce
asistent
telefon
585 633 202
e-mail
adresa
Místnost: 3.06,Kateřinská 653/17,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

V zimním semestru 2016/2017: úterý 8.00-9.30 

Novinky

Nabízená témata diplomových prací (v bakalářském studijním oboru):

Die Funktion der Marginalien in der Flugschrift „Ein Sermon von der Beicht“ des Johannes Sylvius Egranus (Lateinkenntnisse notwendig)

Die Umwandlungen von Vaterunser in der Reformationszeit

Das Drama „Historia von einer Königin auß Lamparden“ von Clemens Stephani und seine Vorlage(n)

Wunderzeichen aus Böhmen in der Flugblattpublizistik der Frühen Neuzeit

Böhmische und mährische Beispiele der antijüdischen Polemik in Einblattdrucken und Flugblättern der Frühen Neuzeit

Lutherporträts des 16. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern

Die Friedecker Madonna in Druckwerken des Barock

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Místa produkce a recepce děl literatury německého středověku na území současné České republiky, německy psaná díla 16. století z území Čech a Moravy, vztah textu a obrazu, jednolistové tisky z Čech a Moravy

Publikace

Der Gebrauch der ältesten Einblattdrucke in Böhmen und Mähren. Das Publikum und sein Verhältnis zum gedruckten Bild bis etwa 1475, Umění LVI, 2008, s. 537–547.

In das Buch eingeklebt. Der Einblattdruck als Erscheinungsform der Ausschmückung von Rechtsbüchern, in: Andrea Moshövel/Libuše Spáčilová (edd.), Kanzleisprache – ein mehrdimensionales Phänomen. Tagungsband für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., zum 80. Geburtstag, Wien: Praesens 2009 (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 6), s. 117–129.

Jednolistové tisky v knihách Ondřeje Ctibora, in: Ivo Hlobil/Marek Perůtka (edd.), Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech, Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 75–85.

Die Nikolsburger Liechtensteiner und „Ein Christennliche Leertafel“ Balthasar Hubmaiers, Brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei N. F. 18/1-2, 2010, s. 27–46.

Olomoucké jednolisty 15. století, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis II. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha: Národní galerie 2010, s. 12–21.

Jiří Černý/Soňa Černá/Pavlína Kleiberová, Glaidt, Hubmaier, Spittelmaier. Tři texty mikulovských novokřtěnců, Olomouc: Univerzita Palackého 2011 (160 s., ISBN 978-80-244-2863-5).

Die awerků – Das Festschießen in St. Joachimsthal im Liede von Hans Lutz, in: Ingeborg Fiala-Fürst/Jaromír Czmero (edd.), Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek, Olomouc: Univerzita Palackého 2011, s. 123–140.

Neuinterpretation eines Einblattdruckes: Die „bernhardinische“ Sonne in der Olmützer Handschrift C. O. 120, in: Hiram Kümper/Vladimir Simić (edd.), Practicing New Editions. Transformation and Transfer of the Early Modern Book, 1450–1800, Nordhausen: Bautz 2011 (bibliothemata 26), s. 17–44.

Mše sv. Řehoře a Židovská lichva z Brna, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha: Národní galerie 2012, s. 18–29 (+ souběžný anglický text).

Johannes Tauler Illustrated, in: Helena Dáňová/Klára Mezihoráková/Dalibor Prix (edd.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha: Artefactum 2012, s. 57–65.

Jiří Černý a kol., Einführung in die (germanistische) Mediävistik, Olomouc: Univerzita Palackého 2012 (131 s., ISBN 978-80-244-3256-4)

Jiří Černý/Soňa Černá, Arbeitsblätter zur Einführung in die (germanistische) Mediävistik, Olomouc: Univerzita Palackého 2012 (77 s., ISBN 978-80-244-3138-3).

Arbeitsblätter zur Einführung in die Kunstgeschichte, Olomouc: Univerzita Palackého 2013 (72 s., ISBN 978-80-244-3407-0).

Obrazové jednolisty 15. a 16. století z fondu chebských františkánů, in: Kamil Boldan (ed.), Libri catenati, Praha: Národní knihovna 2013, s. 185–200.

Ein xylographischer Judenwucher-Text des ausgehenden 15. Jahrhunderts aus Brünn, Brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei, Neue Folge 21/1-2 (2013), s. 21–36.

Střelecká slavnost v Jáchymově, Bibliotheca Antiqua 2014, s. 146–155.

Kresba ze třetí čtvrtiny 14. století v rukopise kartuziánů z Dolan?, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis V. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha: Národní galerie 2015, s. 4–11 (+ souběžný anglický text).

Hesla Balthasar Hubmaier, Oswald Glaidt, Paul Speratus, Johannes Spittelmaier, in: Lexikon deutschmährischer Autoren III, Olomouc: Univerzita Palackého 2015.

Petr Voit, Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze (recenze), Umění LXIV (2016), S. 309–311.

 
Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 20. 9. 17, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: