Obecné

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Sudety - Druhý domov?

Nová monografie seznamuje s dějinami německé interpunkce

V září vyšla obsáhlá monografie germanisty doc. Karstena Rinase Theorie der Punkte und Striche: Die Geschichte der deutschen Interpunktionslehre, která mapuje vývoj interpunkčních teorií od antiky až po současnost. Úvodní kapitoly věnované řecko-římské antice, středověku a humanistické tradici zohledňují zejména starořecké a latinské texty, které byly pro pozdější teorie interpunkce (nejen v německojazyčných zemích) směrodatné. V následujícím podrobném přehledu (od 15. století po současnost) je zaměřena pozornost na texty německé.

Veronika Opletalová, více zde: https://www.zurnal.upol.cz/nc/de/zprava/clanek/nova-monografie-seznamuje-s-dejinami-teorie-nemecke-interpunkce/

Hodnocení bakalářského studia na KGN

Prosím studující, kteří nepokračovali/nehodlají pokračovat v Mgr. studiu, t.j. skončili/hodlají skončit po dosažení Bc., aby laskavě vyplnili následující anketu. Předem děkuji za podnětnou zpětnou vazbu.

Kristýna Solomon

https://docs.google.com/forms/d/141GC3SQi1UYLqFmhMdCvV2h_X_vxORI6oxbPO_evADQ/viewform?edit_requested=true

Studuj germanistiku!

S němčinou uspěješ!

V ČR je na 8 000 německých firem, ale momentálně si stěžují na nedostatek kvalitních němčinářů či kolegů, kteří se perfektně domluví s německými partnery. Budeš jedním z nich?

S němčinou porozumíš!

Naše minulost i budoucnost v srdci Evropy je svázaná s našimi německy mluvícími sousedy.
A s nimi je vždycky výhodné si rozumět.

S němčinou se pobavíš!

Pokud ovládneš jazyk, jehož nejdelší slovo je Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebs- werkbauunterbeamtengesellschaft, nikdo nikdy nezpochybní tvou kreativitu.

S němčinou budeš bohatší!

Věděli jste, že německy mluvící manažeři vydělávají několikanásobně více, než je srovnatelný průměr v ČR?

S němčinou jsi světu blíž!

Němčina je po angličtině druhý nejdůležitější jazyk, takže platí „Englisch ist ein Muss, deutsch ist ein Plus!

Proč v Olomouci?

• Budeš opravdu šprechtit – získáš vysoké jazykové kompetence odpovídající stupni C1.
• Nikdo se nevyzná například v pražské německé literatuře nebo historii lépe než ty!
• Už v bakaláři tě naučíme triky, kterými se prosadíš na pracovním trhu.
• Budeš se učit od těch nejlepších odborníků z Rakouska, Německa i z České republiky.
• Věděl/a jsi o tom, že u nás je mnohem snazší získat stipendium na zahraniční studium než jinde?
• Baví tě tlumočnictví víc než překladatelství? Nebo chceš spíš bádat? U nás si můžeš vybrat!
• V rodinném prostředí naší katedry budeš jejím právoplatným členem.
• Studium budeš pravidelně prokládat účastí na konferencích, autorských čteních, večírcích…
• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!
• Zapomeň na nevzhlednou periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

Jak se přihlásit?

• Bez poslání přihlášky to nepůjde!
• Dále absolvuješ test obecných studijních předpokladů.
• Pak tě pozveme k nám na germanistiku, a budeme si povídat. O tobě, o nás, o tom, co od nás očekáváš a taky o tom, co od tebe očekáváme my.
• Nezapomeň s sebou vzít všechny jazykové certifikáty, které jsi získal! Dostaneš za ně plus body.
• Podrobné informace k přijímacímu řízení na: www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni

Co u nás můžeš studovat?

U nás můžeš studovat obor Německá filologie, a to jak v bakalářském, tak i v magisterském a doktorském stupni. Můžeš si nově vybrat také Němčinu pro tlumočení a překlad.

Je ti němčina málo? Můžeš ji kombinovat s jakýmkoliv jiným oborem, a to jak v bakalářském, tak v magisterském studiu. Vyber si jakýkoliv obor na Filozofické fakultě UP, nebo mrkni na nabídku Fakulty teologické, přírodovědecké či tělesné kultury a jiných.

Rada navíc: Máš pocit, že tě na střední nenaučili pořádně německy? To rozhodně není důvod, aby ses k nám nepřihlásil! Pro zájemce můžeme otevřít „crash-kurzy“ němčiny či privátní individuální lekce, kde se vše potřebné rychle doučíš.

A další rada navíc: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykonal přijímací zkoušku na OBA obory. Proto radíme podat přihlášku současně na jednooborovou germanistiku: šance, že budeš přijat, se velmi zvyšuje, a druhý obor si můžeš „přibrat“ v průběhu studia.

Kde se uplatníš?

• Všechny mezinárodní firmy, banky či podnikatelé jednající s německy mluvícími partnery ti utrhnou ruce, o jazyk strach mít nemusíš.

• Co takhle pracovat pro naši zemi ve státní správě či politice? Nebo se věnovat neziskovému sektoru či nakladatelské činnosti? Ja, kein problem.

• Svým kolegům umožníš, aby si spolu popovídali, aniž by znali slovo německy. Budeš jim totiž perfektně tlumočit a v případě potřeby překládat dokumenty, pracovní materiály atd.

• Chceš to „poslat dál“? No jasně! Díky naší nabídce speciálního učitelského kurzu můžeš na vzdělávat budoucí generaci germanofilů na základních a středních školách.

• Díky své vysoké odbornosti se můžeš stát členem badatelských a vědeckých týmů, nebo své zapálení uplatnit jako odborný archivář či knihovník.

• Díky vynikající znalosti jazyka a reálií nebudeš mít problém rozjet vlastní podnikání s německými partnery!

Dobrá zpráva pro uchazeče, studenty i absolventy

Jak rozhovor s ředitelem odštěpného závodu Siemens elektromotory v Mohelnici, panem ing. Pavlem Pěničkou (v rámci „Olomouckých hovorů nejen o němčině“), tak návštěva prof. Fialové v ostravské pobočce centra sdílených služeb Siemens, tak pravidelná korespondence s pražským centrem potvrzují, že o lidi, kteří umějí dobře německy – tedy i naše absolventy - je stále větší zájem. (Pražské centrum hledá nadto i lidi schopné mluvit hebrejsky, maďarsky, portugalsky, španělsky, holandsky, severskými jazyky atd.) Naši absolventi se tedy nemusejí bát, že po ukončení skončí na ulici nezaměstnaní. Zatímco v ostravské pobočce je přetlak absolventů ekonomického studia, němčináři se hledají jako drahokamy! Na webových a facebookových stránkách Katedry germanistiky budeme pravidelně vyvěšovat inzeráty s nabídkou volných míst.

Profil absolventa oboru německé filologie a jeho horizont znalostí a schopností je sice poměrně vzdálen dovednostem, které jsou potřeba v Siemensu, ale to prý nevadí, každý nově příchozí bude rychle, efektivně a bezbolestně zaškolen. Abychom ale přesto přiblížili naše studenty případnému příštímu praktickému zaměření, vypíšeme v letním semestru kurs Němčina pro Siemens, v němž se studenti budou zabývat autentickými firemními texty, podniknou několik exkurzí do firmy, vyslechnou přednášky zaměstnanců (mnohdy našich absolventů), případně získají ve firmě Siemens praktikantské místo.

Firma Siemens podpořila také naši Arbeitsstelle fuer deutschmaehrische Literatur: na vývoj a plnění databanky moravských německých autorů věnovala částku 40 tisíc Kč. „Na oplátku“ jsme nabídli, že zpracujeme dějiny závodu v Mohelnici (jako diplomovou práci). Další možnosti spolupráce se jistě ještě najdou, takže už teď můžeme psát: „Katedru germanistiky FF UP podporuje firma Siemens“.

Stěhování Katedry germanistiky

Katedra germanistiky se bude po dobu rekonstrukce budovy na Křížkovského 10 nacházet v bývalých kolejích Marie Kudeříkové (Kateřinská 17, u tržnice), a sice:

Rakouská knihovna, učebny v přízemí

Ostatní učebny, kanceláře v 3. NP

Katalog Rakouské knihovny

Milí čtenáři,

katalog Rakouské knihovny je od nynějška přístupný online přes katalog Ústřední knihovny UP a to na stránce:

http://vufind.upol.cz/Search/Results?type=AllFields&filter[]=building%3A%22Rakouska+knihovna%22

Do katalogu je možné se dostat také z hlavní stránky Ústřední knihovny UP, stačí uprostřed v sekci "Souborný katalog UP a Vlastivědného muzea v Olomouci" kliknout na "Vyhledat" a poté vpravo v sekci "Katalog" zvolit "Rakouská knihovna".
Pro přesné informace o knihách jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici přímo v knihovně nebo na e-mailu: alzbeta.pestova(zavinac)upol.cz

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 17. 10. 17, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: