Informace k organizaci programu Erasmus+ na KGN

Katedra germanistiky má uzavřených několik smluv v rámci programu ERASMUS+ (2014-2021), jejich seznam je uveden níže. Na základě těchto smluv je možné po úspěšném ukončení 1. ročníku absolvovat zahraniční pobyt v každém cyklu studia, tj. student má vždy 12 měsíců pobytu v zahraničí v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Tuto časovou dotaci může pokaždé dělit – využít pro více studijních pobytů, pro studijní pobyt i pracovní stáž, pro více stáží (např. absolvovat šestiměsíční studijní pobyt a šestiměsíční stáž v bakalářském studiu a později v magisterském studiu celoroční studijní pobyt). Minimální délka jednoho pobytu jsou tři měsíce u studijních pobytů a dva měsíce u pracovních stáží.

Student, který má splněny všechny studijní povinnosti, tj. dosáhl potřebného kreditního limitu v požadované skladbě A-B-C určené studijním plánem jeho oboru, může být na zahraniční studijní pobyt vyslán pouze tehdy, je-li tento pobyt přínosem pro jeho rozpracovanou bakalářskou/magisterskou práci.

Při výběru univerzity se informujte na webových stránkách partnerských institucí  o programech, které nabízejí jejich ústavy/katedry germanistiky.

Délka studijního pobytu na partnerských univerzitách je obvykle jeden semestr, je možné si vybrat semestr letní nebo zimní. Celoroční studijní pobyt (až 10 měsíců) je možný jen na FU a TU v Berlíně. O případné prodloužení, které je možné jen v rámci téhož akademického roku, je třeba písemně požádat; formulář je na webových stránkách Oddělení mezinárodních vztahů  (OMV) UP: www.iro.upol.cz.

Další informace o podmínkách mobilit studentů a zaměstnanců jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány rovněž na webových stránkách OMV UP.

 

Pro udělení stipendia ERASMUS platí dále následující interní kritéria katedry:

1. Podílejí/podíleli se uchazeči na výzkumných záměrech katedry?

2. Pokoušeli se již získat stipendium (DAAD, ÖAD, Erasmus, CEEPUS aj.) a nebyli vybráni?

3. Odborné zaměření (studenti KGN mají přednost; ve Vídni je podmínka absolvovat min. jeden mediavistický kurz).

4. Ročník studia (vyšší ročník má přednost).

5. Pořadí, ve kterém se uchazeči přihlásili.

 

Zájemci o stipendium ERASMUS se hlásí pomocí aplikace ERASMUSPLUS.UPOL.CZ po vypsání výběrového řízení.Výběrové řízení probíhá v lednu a jeho výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách katedry k 1. březnu.

Vaše přihláška musí obsahovat:

1. Životopis (u přihlášky do německy mluvících zemí v němčině)

2.  Seznam tří preferovaných univerzit. Vysvětlete co nejkonkrétněji, proč dané univerzity preferujete. Doporučujeme Vám projít si webové stránky germanistiky na partnerských univerzitách.

3.  Přehled dosavadních studijních výsledků. Odevzdejte zápočtový list A ze STAGu, a pokud jste studentem magisterského nebo doktorského studia, kopii dodatku k diplomu.

4. Studenti jiných oborů než Německé filologie odevzdají u přihlášky do německy mluvících zemí doklad o znalosti němčiny min. na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

 

Přihláška se podává elektronicky v aplikaci erasmusplus.upol.cz (pdf) a pak vytiskněte stránku s Vašimi kontaktními údaji a společně s ostatními požadovanými dokumenty odevzdejte zahraničnímu koordinátorovi KGN (M. Kaňovské).

Instrukce pro nominované studenty a studenty, kteří pobyt ukončí, jsou uvedeny na stránkách OMV UP (www.iro.upol.cz) a na stránkách Oddělení zahraničních záležitostí FF (http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/ - Pokyny, návody, formuláře).

Při zahraničním studijním pobytu je žádoucí dosažení 30 ECTS kreditů za 1 semestr. Pokud má student dvouoborové studium a druhý obor nemůže v zahraničí studovat, pak je minimem 20 ECTS kreditů. Studijní plán (Learning Agreement) se vyplňuje po dohodě se zahraničním koordinátorem na katedře. Některé partnerské instituce nabízejí zvláštní kurzy pro zahraniční studenty (např. FU Berlin nebo TU Chemnitz).

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem na: zuzana.henesova(at)upol.cz (Mgr. Zuzana Henešová, Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP).

Studenti, kteří vycestují na pobyty v délce do 30 dní (programy CEEPUS, AKTION aj.), si mohou do STAGu zapisovat předměty po dohodě s vyučujícím. Student by měl mít dohodu s vyučujícím potvrzenou min. e-mailovou komunikací.

U pobytů nad 30 dní nadále platí, že student si během zahraničního pobytu předměty na domácí katedře primárně nezapisuje. Ve výjimečných případech student může po schválení individuálního studijního plánu (ISP) zapsat předměty do výšky 10 kreditů. Formulář Žádosti o ISP je na stránkách ZO FF a SO FF. Student se nejprve dohodne s vyučujícím předmětu, který si chce zapsat během výjezdu. Vyučující napíše vyjádření o způsobu náhrady plnění. Hotový ISP potvrdí katederní koordinátor. Student následně odevzdá ISP své studijní referentce na SO FF, která předá ISP k schválení proděkance pro studium. Předměty, které nemají v sylabu pravidelnou docházku, např. diplomový seminář, si však student může do STAGu zapsat bez nutnosti podaní žádosti o ISP.

 

Možnosti studijních / výukových pobytů v rámci programu ERASMUS

(germanistika)

 

NĚMECKO

Freie Universität Berlin                     2 studenti (Bc.; až 10 měsíců)

www.fu-berlin.de                                1 vyučující (5 dnů)               

 

Technische Universität Berlin           2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D., 10 měsíců)

www.tu-berlin.de                                2 vyučující (4 týdny v B)/1 vyučující (5 dnů v OL)

                                                            

Technische Universität Chemnitz     5 studentů (Bc., Mgr., Ph.D.; 6 měsíců)

www.tu-chemnitz.de                           vyučující (21 dnů)

                                                            

Technische Universität Dresden       6 studentů  (Bc., Mgr., Ph.D.; 4 měsíce)

tu-dresden.de                                       2 vyučující (10 dnů)

 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität       2 studenti (5 měsíců)

Greifswald                                          vyučující (5 dnů)

www.uni-greifswald.de

 

Johannes-Gutenberg-Universität          2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.;5 měsíců)

Mainz                                                       vyučující (týden)

www.uni-mainz.de                      

 

Universität des Saarlandes Saarbrücken        4 studenti (Bc,. Mgr. PhD.; 5 měsíců)

www.uni-saarland.de                                          vyučující (v Saarbr. 20 dnů, v Ol. 10 dnů)

                                                                           

RAKOUSKO

Universität Wien                                 4 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 5 měsíců)

www.univie.ac.at                                     vyučující (14 dnů)

                                                            

ESTONSKO

Tallinn University               1 student (Bc., Mgr.) (5 měsíců; společně s kat. romanistiky)

http://www.tlu.ee/en             vyučující (5 dnů; společně s KAA a KR)

 

FRANCIE

Université Paul-Valéry Montpellier 3             1 student (Bc., Mgr., Ph.D.; 10 měsíců)

http://www.univ-montp3.fr                              vyučující (5 dnů)

 

ITÁLIE

Universita degli studi di Palermo      2 studenti (Mgr; 6 měsíců)

(medievistika)                                      1 vyučující (5 dnů)

www.dipli.unipa.it

 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo     2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 6 měsíců)

http://www.uniurb.it                                           vyučující (1 týden)

 

POLSKO

Uniwersytet Wroclawski                   3 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.) (5 měsíců)

www.uni.wroc.pl                                 vyučující (10 dnů)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski            2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.) (4 měsíce)
w Olsztynie
                                                  2 vyučující (10 dnů)

 http://www.uwm.edu.pl/                              

 

PORTUGALSKO

Universidade do Porto                     2 studenti (Mgr., Ph.D.; 5 měsíců)

(medievistika)                                    vyučující (10 dnů)

www.up.pt                                                   

 

RUMUNSKO

Universitatea Bucuresti                     4 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.) (4 měsíce)

http://www.unibuc.ro/e/                      2 vyučující (10 dnů)

 

SLOVINSKO

Univerza v Ljubljani                          2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 7 měsíců)

www.uni-lj.si                                        vyučující (5 dnů)

                                                           

Informujte se i na svém druhém oboru, jestli příslušná katedra nemá smlouvu s některou univerzitou v německy mluvících zemích. Ke studiu germanistiky v zahraničí je možné využít i smluv jiných kateder (viz aplikace erasmusplus.upol.cz).

Informace o dalších stipendiích lze získat na webových stránkách Oddělení mezinárodních vztahů (OMV) UP:

www.iro.upol.cz 

a také na stránkách Oddělení zahraničních záležitostí FF UP:

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/ 

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 2. 10. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: