Dizertace

Návrh témat disertačních prací

Zveřejněné dizertace

Zákon předepisuje povinnost zveřejňovat veškeré obhájené disertační práce. Na UP se této povinnosti činí zadost zavěšením textu disertací do informačního systému stag, přístupného přes portál UP (www.upol.cz). Protože stále ještě dáváme – konzervativně – přednost tištěné, graficky zajímavé a hapticky příjemné klasické knize, snažíme se ty nejlepší z našich disertací vydat knižně (což je vždy otázka financí, „kdo to zaplatí?“)

Zde, na stránce katedry tedy najdete soupis hotových a obhájených disertačních prací včetně bibliografického údaje, vyšly-li práce knižně (objednat a koupit možno na Katedře germanistiky FF UP), anebo – nevyšly-li práce (ještě) tiskem, adresu autora disertace, který by – dle našeho názoru – měl mít autorské právo rozhodnout, zda a koho nechá nahlížet do své ještě nepublikované práce.

Ingeborg Fiala-Fürst: Der Beitrag der Prager deutschen Literatur zum deutschen literarischen Expressionismus. 1995.
Röhrig Verlag, St. Ingbert, 1996. ISBN 386 110-082-7. 265 s.

Joerg Krappmann: Apologet der Konsequenz. Der Prager Philosoph Max Steiner. Beiträge zur deutschmährischen Literatur, Bd 12, Univerzita Palackého, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-1837-7. 248 s.

Petra Knápková: Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Iglaus. 2006,
tisk v nakl. UP 2010

Jan Budňák: Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. Beiträge zur deutschmährischen Literatur, Bd 14, Univerzita Palackého, Olomouc 2010, ISBN 978-80-244-2361-6. 348 s.

Jan Kubica: Ota Filip 2005, kubica@remove-this.pdfnw.upol.cz

Iveta Rucková: Das Adelshaus der Lichnowskis 2005,
Spisy Filozofixké fakulty Ostravské univerzity 17/2007, ISBN 978-80-7368-322-1, 164 s.

Eva Hrdinová: Der Dichter und Übersetzer Otto František Babler, 2006.
Beitraege zur deutschmaehrischen Literatur, Bd 9, Universizta Palackého, Olomouc, 2008, ISBN 978-80-244-1838-4., 124 s.

Kristýna Slámová: Die weibliche Stimme im hohen Minnesang, 2007. kika.s@remove-this.seznam.cz.

Eva Hudcová: Der Buerger und sein Theater in einer maehrischen Kleinstadt. 2007.
Beitraege zur deutschmaehrischen Literatur, Bd 10, Univerzita Palackého, Olomouc 2008, ISBN 978-80-244-2114-8.

Nikola Zejkanová: Die Gattung der Groteske in der deutschen Literatur aus Boehmen und Maehren 2007, nikola.zejkanova@remove-this.seznam.cz

Kateřina Chválová: Erkenntnisproblematik bei Kleist, Einstein, Duerenmatt 2005,

Lukáš Motyčka: Die homoerotische Kamouflage im Werk Josef Muehlbergers 2010, odevzdáno, lukas.motycka@remove-this.email.cz

Pavel Novotný: Moeglichkeiten und Grenzen der Collage/Montage 2010, odevzdáno, horcice1976@remove-this.seznam.cz

Milan Horňáček: Das Sprachdenken der konservativen Revolution 2010, odevzdáno, milan_77@remove-this.web.de

Marie Krappmann: Die Verschmelzung der deutschen und hebräisch-aramäischen Komponenete im Westjiddischen. Judaica olomucensia sv 3., Univerzita Palackého Olomouc 2010, ISBN 978-80-244-2407-1, 280 S.

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 17. 12. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: