Přijímací řízení

Obecné informace k přímacímu řízení, k testu studijních předpokladů apod. viz 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP

Bakalářské studium

PREZENČNÍ FORMA - JEDNOOBOROVÉ I DVOUOBOROVÉ

Písemná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF – Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,
z UP – ústní přijímací zkoušky, motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech. Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů.
Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů (pokud uchazeč přinese k přijímací zkoušce notářsky ověřenou kopii dokladu):

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:
   a) Zkoušky na jazykových školách:
    • Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.
    • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

   b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):
    • Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
    • Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.
    • Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

   c) Zkouška „Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz“ (DSD, Stufe II, C1), 80 b.

   d) Zkoušky v rámci „Österreichisches Sprachdiplom“ (ÖSD):
    • ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
    • ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.
    • ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.
   e) Evropské jazykové certifikáty:
    • Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.
    • Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem „výborně“ nebo „chvalitebně“: 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

Popisy jednotlivých oborů:

Německá filologie, bakalářské studium, prezenční, jednooborové

Německá filologie, bakalářské studium, prezenční, dvouoborové

Magisterské studium

PREZENČNÍ I KOMBINOVANÁ FORMA - JEDNOOBOROVÉ I DVOUOBOROVÉ

Ústní pohovor (UP) – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ) .

Popisy jednotlivých oborů:

Německá filologie, nav.-mag. studium, prezenční, jednooborové

Německá filologie, nav.-mag. studium, prezenční, dvouoborové

Německá filologie, nav.-mag. studium, kombinované, jednooborové

 

Nahoru

Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 14. 12. 16, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: