Členové

Mgr. Barbora Veselá

Mgr. Barbora Veselá doktorandka
Mgr. Barbora Veselá
funkce
doktorandka
telefon
585 633 211
e-mail
adresa
Místnost: 3.08,Křížkovského 10, Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

po dohodě/nach Absprache

(baruska.vesela@seznam.cz)

Osobní informace

Vzdělání:

 

Od roku 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Doktorské studium: Německá literatura

 

2010–2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Navazující magisterské studium: Česká a německá filologie

Magisterská diplomová práce: Das Romanwerk von Maria Anna Sagar

2011 (březen-červenec) Leopold-Franzes-Universität Innsbruck

Studium německé filologie

Stipendijní pobyt v rámci programu Mezinárodní mobilita studentů

 

2009/2010 (říjen-červenec) Leopold-Franzes-Universität Innsbruck

Studium německé filologie

Stipendijní pobyt v rámci programu ERASMUS

 

Červenec 2009 Třítýdenní intenzivní jazykový kurz Sommerkolleg v Českých Budějovicích (stipendijní pobyt pro germanismy financovaný z programu AKTION)

 

2006–2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Dvouoborové prezenční studium: Česká a německá filologie

Bakalářská diplomová práce: Analýza vztahu ilustrací k textu v novele Adalberta von Chamissa „Peter Schlemihls wundersame Geschichte”

 

2006–2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Jednooborové prezenční studium: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

Obhajoba diplomová práce: Germanismy v lašských nářečích

 

2002–2006 Gymnázium v Karviné

Maturita v roce 2006

 

 

Aktivity v rámci studia:

 

2012–2014: Členka Disciplinární komise FF UP

2011–2014: Členka Akademického senátu FF UP

2009: X. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

           Příspěvek: Stylistické hodnocení překladů básně Jakoba van Hoddise „Weltende“

2009: Účast na soutěžní studentské konferenci Student a věda 2009, Lingvistická sekce

           Příspěvek: Stylistické hodnocení překladů básně Jakoba van Hoddise „Weltende“

           Umístění: čestné uznání, 4.-5. místo

Od roku 2008: Členka Arbeitsstelle für deutsch-mährische Literatur (Centrum pro výzkum německé moravské literatury) na Katedře germanistiky FF UP (http://www.germanistika.cz/as/)

2008–2010: Spolupráce na projektu Olomouckého literárního korpusu (zaštiťuje Rakouská akademie věd; www.aac.ac.at)

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Publikační činnost:

Veselá, Barbora: Pár slov k metodické příručce MŠMT Kultura genderově vyváženého vyjadřování. In: Bohemica Olomucensia 3. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, S. 233–236.

Veselá, Barbora: Stylistické hodnocení básně Jakoba van Hoddise „Weltende”. In: Bohemica Olomucensia 2. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, S. 273–285.

 

Ediční činnost a technická redakce:

Anthologie der deutschmährischen Literatur/Antologie německé moravské literatury. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc [plánované vydání jaro 2015]. (spoluvydavatelka)

Solomon, Kristyna: Minne ist ein sô swærez spil, daz ichs niemer tar beginnen: Eine Untersuchung der weiblichen Stimme im Hohen Sang. Kümmerle Verlag, Göppingen 2013. (technická redakce)

Literární procházky německou Olomoucí/Literarische Wanderungen durch das deutsche Olmütz. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012. (jazykové korektury)

Výukové materiály v rámci projektu Odborný cizí jazyk pro Vaši konkurenceschopnost (CZ.1.07/3.2.05/02.0004)

 
Studuj germanistikuStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineKGN_TacesDB Erster WeltkriegNěmčina humanitních věd
Aktualizováno: 21. 9. 17, vytvořeno: 17. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: